top of page

צוות משותף

 

"הצוות המשותף" הינו גוף משותף המורכב מהורים, נציגים מוועד העמותה ומאנשי חינוך מטעם בית הספר והגנים. מטרתו של הגוף, הינו לאחד כוחות, ולהתבונן יחד בצרכים הקיימים לקידום בית הספר והגנים.

 

"הצוות המשותף" פועל מתוך הבנה כי קיים רצון וצורך אמיתי לקיים קשר אינטימי ופורה בין הורי ילדי בית הספר לבין הצוות החינוכי, ולהעלות לדיון נושאים משתי נקודות מבט אלו.

 

חינוך ולדורף
 
חינוך ולדורף מבוסס על יסוד הפסיכולוגיה ההתפתחותית של ד"ר רודולף שטיינר (1861-1925). שטיינר היה מחנך, פילוסוף והוגה דעות ועסק בתחומים רבים לקריאה נוספת...
בית ספר יחיאל
 

בי"ס ולדורף הצומח במטה יהודה פועל על פי גישת חינוך ולדורף, המבוססת על משנתו החינוכית שלרודולף שטיינר.

לקריאה נוספת...

הגנים שלנו
 
כשאנחנו מגיעים בבוקר לגן אמא או אבא מלווים אותנו עד שולחן האוכל. הגננת מוזגת תה צמחים בכוס הקטנה. על השולחן בחדר האוכל זר פרחים רענן, פרוסות לקריאה נוספת...
עמותת יחיאל
 
אנו קבוצה של אנשי חינוך והורים. חזון קהילתי- חברתי ומחויבות פנימית ליטול על עצמנו משימה של קיום חינוך ולדורף איכותי, מעמיק ובריא לילדים, לקריאה נוספת..
bottom of page